Realizacja projektów

Firma PLIMET realizuje następujące przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działań:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Informatyzacja oddziału produkcyjnego firmy w Częstochowie

Modernizacja linii do cięcia poprzecznego blach gorącowalcowanych z kręgów

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji cienkościennych profili zamkniętych przeznaczonych na rynek AGD

Wdrożenie innowacyjnej metody spawania laserowego profili nierdzewnych w Niemodlinie